17 Innovatieve ideeën voor de tuinbouw

Oogstrobots om repeterende werkzaamheden uit te voeren zoals het selecteren van de beste tomaat. AI om gewassen te inspecteren op afstand en Cybervisiontechnologie om de perfecte bloem eruit te pikken. Voor de 17 consortia van bedrijven die een aanvraag hebben ingediend bij het Innovatieprogramma AgriTech is dit geen toekomstmuziek meer. Zij kwamen met ideeën en oplossingen. Volgende week horen zij of ze aan de slag kunnen met de doorontwikkeling en het testen van hun product of idee met een financiële bijdrage uit het programma.

Om het tuinbouwcluster in de metropoolregio Rotterdam Den Haag klaar te maken voor de toekomst, zijn innovatieve ideeën nodig. Het Innovatieprogramma AgriTech van de MRDH, InnovationQuarter, Greenport West-Holland en TNO is opgezet om deze ideeën uit te kunnen laten groeien tot producten en technologieën die bijdragen aan duurzame voedselproductie met minder ruimtegebruik. Wil je meer weten over het programma of de ingediende aanvragen, lees dan het persbericht van InnovationQuarter.