Algemeen bestuur

Naar overzicht

Het hoogste besluitvormend orgaan binnen de MRDH is het algemeen bestuur, bestaande uit:

•23 leden, aangewezen door de gemeenten,
•de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag,
•de portefeuillehouders verkeer en vervoer van de gemeenten Rotterdam en Den Haag

Voorzitter
De voorzitter van het algemeen bestuur is voor de periode 2015 tot en met juni 2017 dhr. A. Aboutaleb en dhr. J.J. van Aartsen is in die periode plaatsvervangend voorzitter. Het algemeen bestuur vergadert in de regel 4 à 5 keer per jaar. Het algemeen bestuur beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen waarbij de stemverhouding geldt zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling (GR) MRDH.

Bestuurs- en adviescommissies
Het algemeen bestuur kan bij verordening bestuurscommissies instellen waaraan bevoegdheden van het algemeen bestuur en/of het dagelijks bestuur worden overgedragen. Tevens kan het algemeen bestuur bij verordening vaste adviescommissies aan het algemeen bestuur, dagelijks bestuur of de voorzitter instellen. Op 19 december 2014 heeft het algemeen bestuur twee bestuurscommissies en twee adviescommissies voor het algemeen bestuur ingesteld voor respectievelijk de Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat.

Openbare vergaderingen
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De agenda en vergaderstukken worden dan ook op deze website gepubliceerd.