Leidschendam-Voorburg

Samenstelling

Algemeen bestuur

K. Tigelaar

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

F.J. Kist

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Vacature nog in te vullen

Adviescommissie Vervoersautoriteit

M. Velù
W.E.C. Plomp

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

D.A. Blokland
A. Breedijk

Rekeningencommissie

G.H. Nijhof