Den Haag

Samenstelling

Algemeen bestuur

J. J. van Aartsen
K. Klein
Th.J.A.M. de Bruijn

Presidium Vervoersautoriteit

Th.J.A.M. de Bruijn

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

Th.J.A.M. de Bruijn

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

S. Bruines

Adviescommissie Vervoersautoriteit

M. Rogier
R. Guernaoui

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

A. Kajouane
M. Wörsdörfer

Rekeningencommissie

P. Bos