Zeggenschap RET en HTM

24 maart 2016 tot 18 mei 2016

MRDH de gunning van de concessies Rail Rotterdam 2016 en Rail Haaglanden 2016 voor en is het voornemen deze concessies op grond van inbesteding te gunnen aan respectievelijk RET N.V. en HTM Personenvervoer N.V. Inbesteding is mogelijk op grond van de Wet personenvervoer 2000, die daarbij als voorwaarde stelt dat de concessieverlener (MRDH) over de concessiehouder (RET en HTM) 'net als over haar eigen diensten' zeggenschap uitoefent (artikel 63a lid 1 van de Wet personenvervoer 2000). Om uitvoering te geven aan deze bepaling heeft de MRDH in de afgelopen periode afspraken gemaakt met de eigenaren (gemeente Rotterdam, respectievelijk gemeente Den Haag) van de RET en de HTM. Deze afspraken hebben geleid tot het voornemen dat MRDH van beide vervoerbedrijven één aandeel verwerft. De meerderheid van de aandelen blijft in handen van de huidige eigenaren.

Gemeenten kunnen, conform de Gemeenschappelijke regeling van de MRDH, hun zienswijze indienen op de wijze waarop de MRDH de zeggenschap wil realiseren.

Aan de rechterkand van deze pagina vindt u de aanbiedingsbrief.
Hieronder de overige relevante documenten: