Verordening bussenleningen 2017

7 juli 2017 tot 13 oktober 2017

Het dagelijks bestuur van de MRDH heeft de Verordening bussenleningen 2017 en de daarbij behorende toelichting en de Algemene leningvoorwaarden MRDH vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure. Het verzoek is om uw opmerkingen uiterlijk 13 oktober a.s. schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).