Strategische Agenda

13 maart 2019 tot 29 mei 2019

In de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat bij aanvang van iedere bestuursperiode van gemeenteraden door het algemeen bestuur een (geactualiseerde) Strategische Agenda MRDH wordt vastgesteld, na zienswijzen van de 23 gemeenten. In de afgelopen maanden is, met u, gewerkt aan het opstellen van de agenda voor 2018 – 2022.

Bijgevoegd treft u de aanbiedingsbrief, de concept Strategische Agenda MRDH (bijlage 1), het verslag van de vier regionale bijeenkomsten over de strategische agenda (bijlage 2) en de reactie van de Economic Board Zuid-Holland op de strategische agenda (bijlage 3).

Het algemeen bestuur nodigt u uit om uw zienswijzen op de concept Strategische Agenda kenbaar te maken. Het verzoek is om uw definitieve zienswijze uiterlijk 29 mei 2019 toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de MRDH. U kunt uw zienswijze richten aan Rosanne Meulenbeld, via r.meulenbeld@mrdh.nl.

Tijdens de zienswijzeprocedure worden er drie regionale bijeenkomsten georganiseerd om door te praten over de voorgestelde ambities, doelen en aanpak voor regionale samenwerking. U bent als bestuurder of raadslid van harte uitgenodigd hierover mee te praten.