Regionaal Investeringsprogramma

1 juli 2016 tot 14 oktober 2016

Per brief van 1 juli 2016 zijn de raden van de 23 gemeenten uitgenodigd een zienswijze kenbaar te maken op het voorstel Regionaal Investeringsprogramma.
De zienswijzeprocedure eindigt op 14 oktober 2016.