PvE busconcessie

16 november 2016 tot 11 januari 2017

De Vervoersautoriteit MRDH is opdrachtgever voor de vier concessies voor het busvervoer binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Tussen december 2018 en december 2019 eindigen deze concessies. Momenteel vinden de voorbereidingen voor de nieuwe concessies plaats. Onderdeel daarvan is het opstellen van een Programma van Eisen, dat beschrijft welke eisen de MRDH stelt aan het busvervoer in de nieuwe concessieperiode. Op 16 november 2016 heeft de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit MRDH 2016 het ontwerp Programma van Eisen vastgesteld. Bijgevoegd treft u dit document aan.