Ontwerpbegroting 2020 en Ontwerp beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen

27 maart 2019 tot 29 mei 2019

Met dit bericht nodigt het dagelijks bestuur van de metropoolregio u uit om uw zienswijze kenbaar te maken inzake:

  1. De Ontwerpbegroting MRDH 2020;
  2. De Ontwerp MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen.

Bijgevoegd de aanbiedingsbrief behorende bij de Ontwerpbegroting MRDH 2020 (A.1), alsmede de ontwerpbegroting in één oogopslag (infographic) (A.2) en de Kadernota MRDH begroting 2020 (A.3).

Daarnaast de aanbiedingsbrief behorende bij de Ontwerp beleidsnota risicomanagement en weerstand, alsmede de Ontwerp beleidsnota (B.1).

Het verzoek is om uw definitieve zienswijze uiterlijk 29 mei 2019 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de MRDH. U kunt uw zienswijze richten aan Rosanne Meulenbeld, via r.meulenbeld@mrdh.nl.

De zienswijzeperiode van de Ontwerpbegroting 2020 en Ontwerp beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen loopt gelijktijdig met de zienswijzeperiode van de Strategische Agenda.

Voor eventuele vragen over de Ontwerpbegroting of de Ontwerp beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen kunt u contact opnemen met Eveline Fokkema (adviseur Financiën), via e.fokkema@mrdh.nl.