Ontwerpbegroting 2019

29 maart 2018 tot 23 mei 2018

Het dagelijks bestuur van de MRDH heeft de Ontwerpbegroting MRDH 2019 vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure.
Bijgevoegd treft u de aanbiedingsbrief en de Ontwerpbegroting MRDH 2019 aan. De Kadernota is bijgevoegd als achtergrondinformatie.
De zienswijzeperiode loopt tot en met 23 mei 2018.