Ontwerpbegroting 2018

23 maart 2017 tot 19 mei 2017

Het dagelijks bestuur van de MRDH heeft de Ontwerpbegroting MRDH 2018 en de Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017  (zie hiervoor de aparte zienswijze) vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure. Bijgevoegd treft u de aanbiedingsbrief en de Ontwerpbegroting MRDH 2018 aan.