Ontwerpbegroting 2017

24 maart 2016 tot 18 mei 2016

De MRDH stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar.
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de MRDH gehouden de ontwerpbegroting voor commentaar aan de deelnemende gemeenten te sturen acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur van de MRDH zal de begroting behandelen in haar vergadering van 1 juli a.s.