Ontwerp Programma van Eisen Concessie Parkshuttle

22 september 2017 tot 16 november 2017

Op 20 september 2017 heeft de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH het Ontwerp Programma van Eisen Concessie Parkshuttle vastgesteld en vrijgegeven voor een  zienswijzeprocedure.
Graag bieden wij u de gelegenheid om, conform de Gemeenschappelijke regeling van de MRDH, op het Ontwerp Programma van Eisen Concessie Parkshuttle uw zienswijze in te dienen.

Uw zienswijze kunt u kenbaar maken tot 16 november 2017 aan de heer Gertjan Nijsink, strategisch opdrachtgever concessies via g.nijsink@mrdh.nl