Kadernota OV

18 mei 2017 tot 24 augustus 2017

In de Kadernota worden kaders gesteld en wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van het openbaar vervoer in de regio voor de komende10 jaar.

Op 17 mei 2017 heeft de bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit MRDH de ontwerp Kadernota Openbaar Vervoer vastgesteld en vrijgegeven voor de zienswijze.
Deze loopt tot 
uiterlijk 24 augustus 2017 .

Bijgevoegd is ook de 'toelichting op de ontwerp Kadernota Openbaar Vervoer' van MRDH.