Eindrapport tussenevaluatie GR MRDH

28 september 2017 tot 1 december 2017

Vandaag heeft het onderzoeksteam onder leiding van professor Jouke de Vries het eindrapport over de evaluatie gemeenschappelijke regeling MRDH opgeleverd. Bijgevoegd treft u de aanbiedingsbrief, het eindrapport en het overzicht met de aanbevelingen aan. 

Het algemeen bestuur nodigt u uit om uw zienswijzen kenbaar te maken op de aanbevelingen uit het rapport.

Het verzoek is om uw reactie uiterlijk 1 december 2017 schriftelijk toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de MRDH.
Op 21 december aanstaande zal het algemeen bestuur na ommekomst van alle zienswijzen een definitieve reactie kunnen vaststellen, waarna tot gezamenlijke uitvoering kan worden overgegaan.

Indien u tijdens de behandeling van de zienswijze een nadere toelichting wenst, kan voor ambtelijke ondersteuning contact opgenomen worden met Peter Stehouwer via p.stehouwer@mrdh.nl