Concept Treasurystatuut 2016 MRDH

11 juli 2016 tot 14 oktober 2016

Per brief van 11 juli 2016 zijn de raden van de 23 gemeenten uitgenodigd een zienswijze kenbaar te maken op het concept Treasurystatuut 2016 MRDH.
De zienswijzeprocedure eindigt op 14 oktober 2016.