Coöperatieve vereniging NDOV-DOVA

22 oktober 2018 tot 18 december 2018

In haar vergadering van 19 oktober 2018 heeft het dagelijks bestuur van de MRDH het voornemen uitgesproken om aan het algemeen bestuur voor te leggen de Coöperatieve vereniging NDOV-DOVA. Op grond van artikel 2.1, tweede lid sub i van de gemeenschappelijke regeling wordt dit voornemen ter zienswijze aan u aangeboden.

Bijgevoegd treft u de aanbiedingsbrief alsmede een meer uitgebreide toelichting, de concept Akte van Oprichting en de model Ledenovereenkomst.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw definitieve zienswijze uiterlijk 18 december schriftelijk kenbaar te maken aan Gertjan Nijsink via g.nijsink@mrdh.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Gertjan Nijsink.