Veiligheid in het openbaar vervoer

Naar overzicht

Vergunningen en veiligheid

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag  (MRDH) stelt veiligheidseisen aan de OV bedrijven, zodat reizigers en OV- personeel veilig gebruik kunnen maken van het OV. Ook heeft de MRDH verantwoordelijkheden voor de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van de lokale spoorwegen. (tram- en metrospoor en RandstadRailspoor). De veiligheidsverantwoordelijkheden  van de MRDH vloeien voort uit de Wet personenvervoer 2000 en de Wet lokaal spoor 2015.

MRDH taken
De MRDH:

  • verleent vergunningen voor het in dienst mogen stellen van spoorwegvoertuigen en spoorweginfrastructuur,
  • wijst  één of meerdere beheerders van de spoorweginfrastructuur aan
  • verstrekt  een veiligheidscertificaat aan vervoerders
  • verstrekt vergunningen  voor de werkzaamheden of het plaatsen van zaken, rond de lokale spoorweg (trambaan, metrobaan of baan van RandstadRail)

N.B. De vergunning voor werkzaamheden in de omgeving van het spoor staat los van het feit dat er in vele gevallen óók een omgevingsvergunning nodig is van de gemeente. Kijk hiervoor op de website van de betreffende gemeente.

  • heeft beleidsregels opgesteld voor het in dienststellen van railwerktuigen
  • stelt o.a. de maximale snelheden en  de plaats van de Andreaskruisen bij overwegen  vast
  • stelt de openingstijden vast bij beweegbare spoorbruggen nadat de vaarwegbeheerder en vertegenwoordigers uit de scheepvaart zijn gehoord 
  • handhaaft de uitvoering van de veiligheidseisen die aan derden worden gesteld.

Alle verantwoordelijkheden over veiligheid en vergunningverlening leest u in de documenten in de kolom hiernaast.

Aanvragen van een vergunning
Lees hier op welke wijze en waarvoor u een vergunning  moet aanvragen.