Gemeenten

De metropoolregio Rotterdam Den Haag telt bijna 2,4 miljoen inwoners en beslaat het gebied van 21 gemeenten (klik hiernaast op een gemeente in de kaart voor meer informatie).
Op 11 november 2014 hebben alle gemeenten ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling MRDH. Na akkoord door de Eerste Kamer met de opheffing van de stadsregio's (17 december 2014), is de MRDH op 19 december 2014 officieel van start gegaan.

Kerngetallen* MRDH

oppervlakte (km2) 1.256.40
bebouwd (km2) 969
agrarisch, natuur en recreatie (km2) 136.43 
waaronder binnenwater (km2) 150.98
inwoners (2020) 2.390.101
nationaliteiten 175
inwoners per km2 2.250
studenten 55.000
woningen 1.000.000
bedrijven en instellingen 128.000
winkels 15.000
restaurants en cafés 3.500
werkzame personen 1.000.000
bruto regionaal product per inwoner €** 36.500
kantoorruimte (m2) 12.000.000
bedrijventerreinen (ha) 3.800
winkelruimte (m2) 3.300.000

buitenlanders in de regio

 
expats 80.000
buitenlandse studenten 12.000
internationale instellingen 130

* afgerond op 10-, 100- en 1000-tallen.

** Bruto binnenlands product is € 34.500 per inwoner