Wethouder: ‘Middelgrote gemeente profiteert van resultaten digitalisering in grote steden’

Gemeenten staat een grote taak te wachten als het gaat om de digitalisering van de economie. Hoe gaan gemeenten hiermee om? Binnen de metropoolregio denken de wethouders Economie hierover na. Wethouder Frank van Kuppeveld (Pijnacker-Nootdorp) is lid van de bestuurlijke werkgroep Digitale Economie van de MRDH en werkte jaren in de telecomwereld.  Hoe vergaat het een middelgrote gemeente? En wat is de rol van de overheid? Drie vragen aan… Frank van Kuppeveld: 

Wat moet overheid (wel) doen om ruimte te maken voor de markt als het gaat om de digitalisering? 

"Digitalisering zorgt voor nieuwe mogelijkheden/diensten in de economie en ook voor efficiency van bestaande diensten. Informatie kan makkelijker toegankelijk gemaakt worden en het delen ervan gaat beter. Door gebruik te maken van data kunnen betere beslissingen genomen worden. De overheid kan allereerst gebruiker van nieuwe digitale diensten worden en haar dienstverlening aan burgers en bedrijven ook digitaal maken. Dit gebeurt al meer en meer, maar gaat in de komende tijd nog een grotere vlucht nemen."

Hoe kun je als middelgrote gemeenten (zoals Pijnacker-Nootdorp) profiteren van pilots in de grotere steden?

"Grote gemeentes hebben (in tegenstelling tot kleine en middelgrote gemeentes) vaak grotere IT of Smart City teams en budgetten, die pilots op het gebied van digitalisering kunnen uitvoeren. Via samenwerking in de metropoolregio kunnen die pilots gebruikt worden in andere gemeentes. Dus een “smart follower” zijn is interessant voor andere gemeentes."

De veiling van 5G-frequenties komt eraan, digitalisering economie stopt ook niet. Hoe breng je als gemeente de basis op orde, antennebeleid, glasvezel?

"De overheid moet ruimte bieden en soepel meewerken aan de partijen die digitale infrastructuur aanleggen. Hiervoor gelden deels de landelijke Telecomwet en Ruimtelijke Ordeningsregels, maar door het lokaal goed afstemmen van werkzaamheden zal de aanleg van infrastructuur sneller en beter verlopen. Voor 5G heb je, naast opstelpunten op daken van gebouwen en masten (zoals bij 4G en ouder), nog veel meer opstelpunten nodig om innovatieve diensten zoals b.v. autonoom rijden mogelijk te maken. Hiertoe wordt o.a. gekeken naar andere gemeentelijke objecten zoals lichtmasten/lantaarnpalen, verkeersportalen, enz. Hiervoor maakt de werkgroep Digitale Connectiviteit van de MRDH een handreiking voor gemeentes. Dat doen ze ook voor de aanleg van glasvezelnetwerken."

Foto: Sjaak Oudshoorn