Wet lokaal spoor: Aanvraag vergunning werkzaamheden

Hieronder vindt u het aanvraagformulier voor een vergunning voor werkzaamheden op of rond het lokaal spoor in de MRDH-gemeenten waar dit van toepassing is. Is dit de eerste keer dat u een vergunningsaanvraag indient, bekijk dan de begeleidende informatie.
Wilt u de aanvraag liever per post indienen, dan kunt u de PDF downloaden. Het formulier dient dan verzonden te worden aan:
MRDH Vervoersautoriteit
t.a.v. mw. V. Stevovic

Postbus 21012
3001 AA Rotterdam

Algemene informatie
Omschrijving werkzaamheden/evenement
Situatietekening (schaal 1:1000)
Dwarsprofiel (schaal 1:200)
Gegevens omtrent boring / persing
Invoeren in millimeter
Invoeren in millimeter
Hieronder aangeven wat van toepassing is:
Gegevens omtrent leidingen
Invoeren in millimeter
Invoeren in millimeter
Hieronder aangeven wat van toepassing is:
Gegevens omtrent kabels
Gegevens overig