Verleende vergunningen

23 september 2016

Op basis van de Wet lokaalspoor (hierna: Wls) heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) een rol, taak en bevoegdheid om de veiligheid op het spoor te waarborgen. Het  instrument daarvoor is o.a. het verlenen van vergunningen.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag verleent vergunningen voor:

  • werkzaamheden of het plaatsen van zaken op, in, boven, naast of onder de baan, de artikel 12 vergunningen.

  • het indienststellen van de spoorweginfrastructuur (artikel 9 van de Wls) en of op belangrijke wijzigingen op de spoorweginfrastructuur (artikel 10 Wls);

  • het indienststellen van de spoorvoertuigen (artikel 32 en 33 van de Wls) of op belangrijke wijzigingen aan het voertuig (artikel 34 van de Wls).

De artikel 12 vergunningen worden namens MRDH verleend door de RET of de HTM. Een overzicht van de afgegeven vergunningen van de afgelopen periode vindt u hiernaast, aan de rechterkant van de pagina. Meer informatie kan worden opgevraagd via het  informatie@mrdh.nl.

De vergunning voor indienststellingen van de afgelopen periode vindt u eveneens hiernaast, aan de rechterkant van de pagina. 

Informatie over: Wet lokaal spoor: Vergunningverlening artikel 12

Algemene informatie over vergunningen en veiligheid