Rekeningcommissie MRDH 13 december 2017

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 13 december, 2017
Aanvang: 
18.00 uur
Eind: 
20.00 uur
Locatie: 
MRDH, Westersingel 12 te Rotterdam

 

Hieronder treft u de agenda en de bijlagen voor de Rekeningcommissie MRDH van 13 december 2017 aan.

Agendaitems

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen verslag 29 mei 2017
3. Advies op Jaarstukken 2016 en reactie algemeen bestuur
4. Interim controle en stand van zaken verbeteracties
4. Interim controle en stand van zaken verbeteracties
5. 1e en 2e Bestuursrapportage MRDH 2017
5. 1e en 2e Bestuursrapportage MRDH 2017
6. Onderzoek overbestedingen en ontwikkelingen treasury
6. Onderzoek overbestedingen en ontwikkelingen treasury
7. Informatiebeleidsplan
7. Informatiebeleidsplan
8. Evaluatie gemeenschappelijke regeling MRDH
8. Evaluatie gemeenschappelijke regeling MRDH
9. Doorkijk op proces en planning diverse documenten 2018
9. Doorkijk op proces en planning diverse documenten 2018
10. Rondvraag
10. Rondvraag