Rekeningcommissie 30 april 2015

Naar overzicht
Datum: 
donderdag, 30 april, 2015
Aanvang: 
17.30
Eind: 
18.30
Locatie: 
MRDH

Agenda Rekeningcommissie MRDH

Vergadering 30 april 2015

 

Locatie :  MRDH, Grote Markstraat 43 Den Haag, 5e etage, vergaderzaal G

Tijd        :  17.30 u.- 18.30 u.

 1. Opening en vaststelling agenda
 1. Kennismaking
  Kennismaking met de leden van de Rekeningcommissie en de contactpersonen bij de MRDH-organisatie.
   
 2. Benoemen voorzitter
  Op grond van artikel 3 van de Verordening Rekeningcommissie MRDH 2015 (bijgevoegd) wijst de commissie uit haar midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter aan. Afhankelijk van het aantal kandidaten wordt na een korte motivatie van de kandidaten per kandidaat een schriftelijke stemronde gehouden. Ter vergadering wordt de stemprocedure verder toegelicht.
 1. MRDH-organisatie, taken Rekeningcommissie MRDH
  Toelichting door de heer Frank van der Knaap, manager Bedrijfsvoering, over de MRDH-organisatie en de taken van de Rekeningcommissie. 
   
 2. Rondvraag en sluiting

Agendaitems