Rekeningcommissie

Naar overzicht
Datum: 
maandag, 9 december, 2019
Aanvang: 
18.00 (broodjes staan vanaf 17.30 uur klaar)
Eind: 
20.00
Locatie: 
MRDH, Westersingel 12, Vergaderzaal A

Agendaitems

1 A Opening, mededelingen en vaststellen agenda
1 A Opening, mededelingen en vaststellen agenda
3. Interim controle en stand van zaken verbeteracties
3. Interim controle en stand van zaken verbeteracties
Deze bijlagen zijn niet openbaar en worden per email in de loop van de week van 25 november aan de leden van de rekeningcommissie toegezonden.
4. 1e bestuursrapportage en concept 2e bestuursrapportage
4. 1e bestuursrapportage en concept 2e bestuursrapportage
5. Doorkijk op proces en planning Jaarstukken 2019
5. Doorkijk op proces en planning Jaarstukken 2019
6. (Groslijst) presentaties Rekencommissie
6. (Groslijst) presentaties Rekencommissie
A. Groslijst (zie agenda)
b. Presentatie fiscaliteit
7. Rondvraag
7. Rondvraag