Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 5 februari 2020

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 5 februari, 2020
Aanvang: 
09.30 uur
Eind: 
10.30 uur
Locatie: 
MRDH, Westersingel 12, zaal A

Agendaitems

Spreekrecht
Spreekrecht
1. Spreekrecht
1. Spreekrecht
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2. Mededelingen en vaststellen agenda
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
3. Verslag openbaar deel vergadering 18 december 2019
3. Verslag openbaar deel vergadering 18 december 2019
Bespreekpunten
Bespreekpunten
4.1. IPVA Uitvoeringsagenda Ketenmobiliteit op ov-knooppunten
4.3 Vaststellen beleidslijn Maatwerkvervoer
Hamerstukken
Hamerstukken
Ter informatie
Ter informatie
5.1. Memo Regioverkenning
5.1. Memo Regioverkenning
5.2 Brief Vlietzoom Alliantie: verbeteren van de verkeersinfrastructuur en -veiligheid
5.2 Brief Vlietzoom Alliantie: verbeteren van de verkeersinfrastructuur en -veiligheid
5.3 Brief METROCOV
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
6. Rondvraag
6. Rondvraag