Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 18 maart 2020 (GEANNULEERD)

Agendaitems

Spreekrecht
Spreekrecht
1. Spreekrecht
1. Spreekrecht
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2. Mededelingen en vaststellen agenda
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
3. Verslag openbaar deel vergadering 05 februari 2020
3. Verslag openbaar deel vergadering 05 februari 2020
Bespreekpunten
Bespreekpunten
4.3 Presentatie scholen en werkgeversaanpak
4.3 Presentatie scholen en werkgeversaanpak
Hamerstukken
Hamerstukken
Ter informatie
Ter informatie
Rondvraag en sluiting van het openbare deel
Rondvraag en sluiting van het openbare deel