Bestuurscommissie Va openbaar deel 25 september 2019

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 25 september, 2019
Aanvang: 
10.30 uur
Eind: 
11.30 uur
Locatie: 
MRDH, zaal A, Westersingel 12

Agendaitems

Spreekrecht
Spreekrecht
1. Spreekrecht
1. Spreekrecht
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2. Mededelingen en vaststellen agenda
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
3. Verslag openbaar deel vergadering 10 juli 2019
3. Verslag openbaar deel vergadering 10 juli 2019
Bespreekpunten
Bespreekpunten
4.1. Innovatieprogramma MRDH-RET-HTM (portefeuillehouder dhr. M. Rosier)
Hamerstukken
Hamerstukken
5.1. Vaststellen verkeersmodel V-MRDH 2.4 (portefeuillehouder mw. J. Bokhove)
5.2. Reactie VNG- IPO-MRDH-VRA brief Ministerie I&W Mobiliteitsfonds (portefeuillehouder dhr. R. van Asten)
5.3. Vaststelling subsidie railconcessie Haaglanden 2016 (3 weken) en 2017 (heel) (portefeuillehouder dhr. I. Bal)
5.3. Vaststelling subsidie railconcessie Haaglanden 2016 (3 weken) en 2017 (heel) (portefeuillehouder dhr. I. Bal)
5.5. Goedkeuring Subsidielijst (portefeuillehouder dhr. P. Varekamp)
5.5. Goedkeuring Subsidielijst (portefeuillehouder dhr. P. Varekamp)
Ter Informatie
Ter Informatie
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
7. Rondvraag
7. Rondvraag