Bestuurscommissie Va 6 maart 2019

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 6 maart, 2019
Aanvang: 
10.00 uur
Eind: 
11.30 uur
Locatie: 
MRDH, zaal A, Westersingel 12

Agendaitems

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
1. Mededelingen en vaststellen agenda
1. Mededelingen en vaststellen agenda
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
2.Verslag openbaar deel 30 januari 2019
2.Verslag openbaar deel 30 januari 2019
Bespreekpunten
Bespreekpunten
3.2 Beleidsnota concept risicomanagement en weerstandsvermogen
Hamerstukken
Hamerstukken
4.5 Uitwerking Bediening Transferium Fast Ferry
4.5 Uitwerking Bediening Transferium Fast Ferry
4.6 Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) MIRT verkenning A4 Burgerveen-N14
Ter informatie
Ter informatie
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
6.Rondvraag
6.Rondvraag