Bestuurscommissie Va 30 januari 2019

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 30 januari, 2019
Aanvang: 
10.00 uur
Eind: 
11.30 uur
Locatie: 
MRDH, zaal A, Westersingel 12

Agendaitems

Opening, mededelingen vaststellen agenda
Opening, mededelingen vaststellen agenda
1. Mededelingen en vaststellen agenda
1. Mededelingen en vaststellen agenda
Vastellen verslag openbaar deel vorige vergadering
Vastellen verslag openbaar deel vorige vergadering
2. Vaststellen verslag openbaar deel 19 december 2018
2. Vaststellen verslag openbaar deel 19 december 2018
Bespreekpunten
Bespreekpunten
3.3 Strategische Agenda MRDH 2018 - 2022
3.4 Actualisatie Uitvoeringsprogramma UAB + presentatie
Hamerstukken
Hamerstukken
4.1 Realisatie frequentieverhoging lijn E
4.3 Subsidielijst
Rondvraag
Rondvraag
De vergadering wordt in beslotenheid voortgezet.