Bestuurscommissie Va 26 september 2018

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 26 september, 2018
Aanvang: 
10.00 uur
Eind: 
10.50 uur
Locatie: 
MRDH, zaal A, Westersingel 12

Agendaitems

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
1.Mededelingen en vaststellen agenda
1.Mededelingen en vaststellen agenda
2.Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
2.Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
Bespreekpunten
Bespreekpunten
Hamerstukken
Hamerstukken
4.3.Goedkeuring Bussenleningen EBS
4.4.Goedkeuring aanvraag bussenlening RET en aanschaf materieel en laadinfrastructuur
4.4.Goedkeuring aanvraag bussenlening RET en aanschaf materieel en laadinfrastructuur
4.5.Goedkeuring E-lijst
4.5.Goedkeuring E-lijst
4.6.Vaststellen vergaderplanning Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH
4.6.Vaststellen vergaderplanning Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH
Ter informatie
Ter informatie
5.1.Herziening Reglement van Orde Bestuurscommissies MRDH
5.1.Herziening Reglement van Orde Bestuurscommissies MRDH
5.2.Bestuurlijke planning Q3 en Q4 2018 (wordt ter plekke uitgedeeld)
5.2.Bestuurlijke planning Q3 en Q4 2018 (wordt ter plekke uitgedeeld)
Rondvraag en sluiting van het openbare deel
Rondvraag en sluiting van het openbare deel
6.Rondvraag
6.Rondvraag