Bestuurscommissie Va 21 november 2018

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 21 november, 2018
Aanvang: 
10.00 uur
Eind: 
11.30 uur
Locatie: 
MRDH, Zaal A, Westersingel 12

Agendaitems

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
1.Mededelingen en vaststellen agenda
1.Mededelingen en vaststellen agenda
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
2.Verslag openbaar deel vorige vergadering vaststellen
2.Verslag openbaar deel vorige vergadering vaststellen
Bespreekpunten
Bespreekpunten
Hamerstukken
Hamerstukken
4.1.Vaststelling subsidie 2016 & wijziging berekeningssystematiek Haaglanden Regio Connexxion
4.1.Vaststelling subsidie 2016 & wijziging berekeningssystematiek Haaglanden Regio Connexxion
Ter informatie
Ter informatie
5.1.Vertegenwoordiging presidium Va MRDH landelijke overleggen
5.1.Vertegenwoordiging presidium Va MRDH landelijke overleggen
5.2.Brief PZH aan The Rights Forum over concessie EBS
Rondvraag en sluiting vne het openbaar deel
Rondvraag en sluiting vne het openbaar deel
6.Rondvraag
6.Rondvraag
De vergadering wordt in beslotenheid voortgezet.