Bestuurscommissie Va 19 december 2018

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 19 december, 2018
Aanvang: 
11.00 uur
Eind: 
12.30 uur
Locatie: 
Verkeerscentrale Zuid-West Nederland, Groene Kruisweg 403 in Rhoon

Agendaitems

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
1.Mededelingen en vaststellen agenda
1.Mededelingen en vaststellen agenda
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
2.Vaststellen verslag vorige vergadering
2.Vaststellen verslag vorige vergadering
Bespreekpunten
Bespreekpunten
3.1. Afronding BO MIRT 21.11.2018
3.2. Subsidieverlening concessies Openbaar Vervoer 2019
3.3. Vervoerplanprocedure 2020; aanpassing en bekrachtiging kader
3.5. Aanvullende afspraken RET verrekening Europese Ten-T subsidie
3.5. Aanvullende afspraken RET verrekening Europese Ten-T subsidie
Hamerstukken
Hamerstukken
4.4. Goedkeuring Subsidielijst
4.4. Goedkeuring Subsidielijst
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
5. Rondvraag en sluiting
5. Rondvraag en sluiting