Bestuurscommissie Va 18 december 2019 - openbaar deel

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 18 december, 2019
Aanvang: 
11.00 uur
Eind: 
11.30 uur
Locatie: 
MRDH, zaal A, Westersingel 12

Agendaitems

1. Spreekrecht
1. Spreekrecht
2. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag openbaar deel vergadering 13 november
3. Vaststellen verslag openbaar deel vergadering 13 november
4. Bespreekpunten
4. Bespreekpunten
4.1 Vaststellen kaders en planning 2021 Vervoerplannen
5. Hamerstukken
5. Hamerstukken
5.1 Bestuursovereenkomst Viersporigheid Schiedam
5.3 Subsidievaststelling busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg 2018
5.5 Inkomstenderving HTM herinrichting Stationsplein en Kerkplein
5.6 Subsidieverleningen concessies OV 2020
5.7 Subsidielijst
5.7 Subsidielijst
6. Ter informatie
6. Ter informatie
6.1 Brief met bijlage Reizigersvereniging Rover 'Tarievenkader OV' d.d. 21112019
6.1 Brief met bijlage Reizigersvereniging Rover 'Tarievenkader OV' d.d. 21112019
7. Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
7. Rondvraag en sluiting van het openbaar deel