Bestuurscommissie Va 16 oktober 2019

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 16 oktober, 2019
Aanvang: 
10.45 uur
Eind: 
11.30 uur
Locatie: 
MRDH, zaal A, Westersingel 12

Agendaitems

Spreekrecht
Spreekrecht
1. Spreekrecht
1. Spreekrecht
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2. Mededelingen en vaststellen agenda
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
3. Verslag openbaar deel vergadering 25 september 2019
3. Verslag openbaar deel vergadering 25 september 2019
Bespreekpunten
Bespreekpunten
Hamerstukken
Hamerstukken
5.1 Wijzigen overeenkomst en statuten zeggenschap RET
5.3 Samenwerkingsovereenkomst InnOVatieprogramma MRDH-RET-HTM
5.4 Goedkeuring Subsidielijst
Ter informatie
Ter informatie
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
7. Rondvraag
7. Rondvraag