Bestuurscommissie Va 13 november 2019 - openbaar deel

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 13 november, 2019
Aanvang: 
10.15 uur
Eind: 
11.15 uur
Locatie: 
MRDH, zaal A, Westersingel 12

Agendaitems

Spreekrecht
Spreekrecht
1. Spreekrecht
1. Spreekrecht
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2. Mededelingen en vaststellen agenda
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
3. Verslag openbaar deel vergadering 16 oktober 2019
Bespreekpunten
Bespreekpunten
4.2 Investering in de regio
4.2 Investering in de regio
Hamerstukken
Hamerstukken
5.1 Kennisplatform Verkeer en Vervoer - Jaarprogramma 2020
5.3 Vaststellen vergaderdata BcVa
5.3 Vaststellen vergaderdata BcVa
Nazending volgt 6 november 2019
Ter Informatie
Ter Informatie
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
7. Rondvraag
7. Rondvraag