Bestuurscommissie Va 10 juli 2019

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 10 juli, 2019
Aanvang: 
10.00 uur
Eind: 
12.00 uur
Locatie: 
MRDH, zaal A, Westersingel 12

Agendaitems

Spreekrecht
Spreekrecht
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2 Mededelingen en vaststellen agenda openbaar
2 Mededelingen en vaststellen agenda openbaar
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
3 Vaststellen verslag openbaar deel 12 juni 2019
3 Vaststellen verslag openbaar deel 12 juni 2019
Bespreekpunten
Bespreekpunten
4.1 Bestuurlijke Positionpaper Zuidelijke Randstad Blijvend Bereikbaar
4.1 Bestuurlijke Positionpaper Zuidelijke Randstad Blijvend Bereikbaar
4.3 Position paper Tarievenkader
4.4 Slim en schoon naar stad en strand
Hamerstukken
Hamerstukken
5.4 Goedkeuring Subsidielijst
5.4 Goedkeuring Subsidielijst
Ter informatie
Ter informatie
6.1 Memo/Infographic OV Monitor 2018
6.2 Memo Innovatieprogramma HTM-RET-MRDH
6.2 Memo Innovatieprogramma HTM-RET-MRDH
6.3 Definitief jaarverslag 2018 van het KpVV-programma
6.3 Definitief jaarverslag 2018 van het KpVV-programma
(zie weblink in agenda)
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
7. Rondvraag en sluiting
7. Rondvraag en sluiting