Bestuurscommissie Va 10 april 2019

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 10 april, 2019
Aanvang: 
9.30 uur
Eind: 
11.30 uur
Locatie: 
MRDH, zaal A, Westersingel 12

Agendaitems

Spreekrecht
Spreekrecht
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2.Mededelingen en vaststellen agenda
2.Mededelingen en vaststellen agenda
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering
3. Verslag openbaar deel vergadering 06032019
3. Verslag openbaar deel vergadering 06032019
Bespreekpunten
Bespreekpunten
Hamerstukken
Hamerstukken
5.1 Samenwerkingsovereenkomst Personenvervoer over Water West
5.4 Goedkeuring Subsidielijst
5.4 Goedkeuring Subsidielijst
Ter informatie
Ter informatie
6. Memo nieuwe betaalwijzen OV
6. Memo nieuwe betaalwijzen OV
6.1 Stand van zaken remise Tram 2024 (nazending)
6.1 Stand van zaken remise Tram 2024 (nazending)
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
Rondvraag en sluiting van het openbaar deel
7.Rondvraag
7.Rondvraag
De vergadering wordt in beslotenheid voortgezet.