Bestuurscommissie EV 30 januari 2019

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 30 januari, 2019
Aanvang: 
14.00 uur
Eind: 
16.00 uur
Locatie: 
MRDH, zaal A, Westersingel 12

Achterliggende wijzigingsverzoeken bij agendapunt 10 zijn beschikbaar via deze link. Ook zijn via dezelfde link de presentaties over regionale campusontwikkeling van de vorige bestuurscommissie te vinden. 

Agendaitems

Opening en mededelingen
Opening en mededelingen
1. Mededelingen en vaststellen agenda
1. Mededelingen en vaststellen agenda
Vaststellen Verslag
Vaststellen Verslag
2. Vaststellen conceptverslag 22 november 2018
2. Vaststellen conceptverslag 22 november 2018
Bespreekpunten
Bespreekpunten
3. Jaarplanning en budget EV 2019
5. Subsidieaanvraag InnovationQuarter
6. Strategische Agenda MRDH
7. Kadernota MRDH Begroting 2020
Hamerstukken
Hamerstukken
8. Adviesaanvraag Kunstgrasgigant Pijnacker-Nootdorp
8. Adviesaanvraag Kunstgrasgigant Pijnacker-Nootdorp
10. Wijzigingen projectbijdragen Economisch Vestigingsklimaat
Rondvraag en sluiting
Rondvraag en sluiting
11. Rondvraag
11. Rondvraag