Bestuurscommissie EV 21 september 2017

Naar overzicht
Datum: 
donderdag, 21 september, 2017
Aanvang: 
14.00
Eind: 
16.00
Locatie: 
Stadhuis Rotterdam, Coolsingel 40, Rotterdam

Agendaitems

Opening en mededelingen
Opening en mededelingen
1. Vaststellen agenda
Vaststellen Verslag en Besluitenlijst
Vaststellen Verslag en Besluitenlijst
2. Verslag en Besluitenlijst BCEV 7 juli
Presentaties
Presentaties
3. Regiomonitor
3. Regiomonitor
4. InnovationQuarter
4. InnovationQuarter
Bespreekpunten
Bespreekpunten
5. Detailhandel - uitbreiding Stadshart Zoetermeer
8. Bijdrageregeling Fieldlabinfrastructuur / Smart Manufacturing
Hamerstukken
Hamerstukken
9. Vergaderplanning 2018
Rondvraag en sluiting
Rondvraag en sluiting
11. Rondvraag
11. Rondvraag