Bestuurscommissie EV 18 maart 2020 (GEANNULEERD)

Agendaitems

1. Mededelingen en vaststellen agenda
1. Mededelingen en vaststellen agenda
6. Digitalisering van de economie
6. Digitalisering van de economie
7. Besloten deel vergadering
7. Besloten deel vergadering
8. Wijziging en vaststelling projectbijdragen Economisch Vestigingsklimaat
9. Vaststellen conceptverslag 5 februari 2020
9. Vaststellen conceptverslag 5 februari 2020
10. Rondvraag
10. Rondvraag