Bestuurscommissie EV 16 november 2017

Naar overzicht
Datum: 
donderdag, 16 november, 2017
Aanvang: 
14.00
Eind: 
16.00
Locatie: 
Stadhuis Delft, Markt 87, Delft

Agendaitems

Opening en mededelingen
Opening en mededelingen
1. Mededelingen en vaststellen agenda
Vaststellen verslag
Vaststellen verslag
2. Vaststellen conceptverslag en besluitenlijst 21 september 2017
2. Vaststellen conceptverslag en besluitenlijst 21 september 2017
Bespreekpunten
Bespreekpunten
7. Evaluatie en vervolg Stap uit je Stad
8. Tussenevaluatie Gemeenschappelijke Regeling MRDH
Hamerstukken
Hamerstukken
10. Brief advies detailhandel - ontwikkeling winkelcentrum Dierenselaan / Apeldoornselaan Den Haag
11. Wijziging einddatum project 'opzetten regionale Big Data Innovatiehub
12. Tweede Bestuursrapportage 2017
Rondvraag en sluiting
Rondvraag en sluiting
13. Rondvraag
13. Rondvraag