algemeen bestuur 6 maart 2015

Naar overzicht
Datum: 
vrijdag, 6 maart, 2015
Aanvang: 
15.00
Eind: 
17.00
Locatie: 
MRDH

Agenda 2e openbare vergadering algemeen bestuur

vrijdag 6 maart 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 19 december 2014
  Vaststellen van verslag en besluitenlijst.
   
 3. Besluitenlijst dagelijks bestuur 19 december 2014
  Ter kennisname.
   
 4. Benoeming leden gemeente Nissewaard in adviescommissies en rekeningencommissie
  Voorstel bijgevoegd.
   
 5. Ingekomen stukken algemeen bestuur
  -
  Brief Albrandswaard d.d. 26 januari 2015
  - Mail Platform beter stedelijk en regionaal openbaar vervoer Haaglanden (OVHA ) d.d. 31 januari 2015
   
 6. Planning algemeen bestuur MRDH 2015
  Voorstel bijgevoegd.
   
 7. Kadernota begroting MRDH 2016
  Voorstel bijgevoegd.
   
 8. Benoeming secretaris generaal MRDH
  Voorstel ten aanzien van de procedure bijgevoegd. De voordracht zal ter vergadering plaatsvinden.
   
 9. Actuele strategische thema’s MRDH
  Memo ter informatie bijgevoegd. Ter vergadering zal een nadere toelichting verzorgd worden.
   
 10. OECD Metropolitan Review MRDH
  Voorstel bijgevoegd. Ter vergadering zal een nadere inhoudelijke toelichting verzorgd worden door de heer Vokurka, directeur Economisch Vestigingsklimaat MRDH.
   
 11. Rondvraag

Agendaitems