Algemeen bestuur 14 december 2018

Naar overzicht
Datum: 
vrijdag, 14 december, 2018
Aanvang: 
15.00 uur
Eind: 
17.00 uur
Locatie: 
Stadhuis Den Haag, Raadszaal, Spui 70

Agendaitems

Opening en mededelingen
Opening en mededelingen
1. Mededelingen en vaststellen agenda
1. Mededelingen en vaststellen agenda
Bespreekpunten
Bespreekpunten
2. Opbrengst regionale bijeenkomsten strategische agenda
3. Strategie werklocaties
5. Samenstelling dagelijks bestuur 2018-2020
5. Samenstelling dagelijks bestuur 2018-2020
Hamerstukken
Hamerstukken
6. Tweede bestuursrapportage MRDH 2018
8. Aanpassing artikel 11 Uitvoeringsverordening Metropoolregio Rotterdam Den Haag Algemene Verordening Gegevensbescherming
8. Aanpassing artikel 11 Uitvoeringsverordening Metropoolregio Rotterdam Den Haag Algemene Verordening Gegevensbescherming
9. Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies 2018-2022
9. Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies 2018-2022
10. Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH 6 juli 2018
10. Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH 6 juli 2018