Algemeen bestuur 12 juli 2019

Naar overzicht
Datum: 
vrijdag, 12 juli, 2019
Aanvang: 
15.00 uur
Eind: 
17.00 uur
Locatie: 
Raadzaal, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, Pijnacker

Agendaitems

Opening en mededelingen
Opening en mededelingen
1. Mededelingen en vaststellen agenda
1. Mededelingen en vaststellen agenda
Bespreekpunten
Bespreekpunten
5. 1e Bestuursrapportage 2019
Hamerstukken
Hamerstukken
8. Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies 2018 - 2022
8. Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies 2018 - 2022
9. Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH van 8 maart 2019
9. Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH van 8 maart 2019
Rondvraag en sluiting
Rondvraag en sluiting
10. Rondvraag
10. Rondvraag