algemeen bestuur 10 maart 2017

Naar overzicht
Datum: 
vrijdag, 10 maart, 2017
Aanvang: 
15.00
Eind: 
17.00
Locatie: 
Dunea, productielocatie Scheveningen, Pompstationweg 351, Den Haag

Een geldig legitimatiebewijs is verplicht voor de toegang tot de productielocatie.

De rondleiding voorafgaand aan de vergadering is alleen toegankelijk voor de leden van het algemeen bestuur.

 

 

 

Agendaitems

Opening en mededelingen
Opening en mededelingen
1. Mededelingen en vaststellen agenda
1. Mededelingen en vaststellen agenda
Presentatie Dunea
Presentatie Dunea
Presentatie Waterschappen
Presentatie Waterschappen
Bespreekpunten
Bespreekpunten
2. Stand van zaken Regionaal Investeringsprogramma
2. Stand van zaken Regionaal Investeringsprogramma
3. Evaluatie GR MRDH en verkiezing AB-lid in bestuurlijke klankbordgroep
4. Dag van de Groene Metropool
4. Dag van de Groene Metropool
Hamerstukken
Hamerstukken
7. Besluitvorming regionaal IPC experiment
8. Stand van zaken huisvesting
9. Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies
9. Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies
10. Concept verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 9 december 2016
10. Concept verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 9 december 2016
Rondvraag en sluiting
Rondvraag en sluiting
11. Rondvraag
11. Rondvraag