Adviescommissie Vervoersautoriteit 19 februari 2020

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 19 februari, 2020
Aanvang: 
19.00
Eind: 
21.00 uur
Locatie: 
MRDH, Westersingel 12, Rotterdam

Agendaitems

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen conceptverslag 20 november 2019
2. Vaststellen conceptverslag 20 november 2019
Bij het verslag zijn de volgende documenten toegevoegd:
a. Advies adviescommissies aan het AB t.b.v. concept-afwegingskader
bestuurlijke tafels – en initiatieven.
b. Reactiebrief AB op advies adviescommissies t.b.v. concept-afwegingskader
bestuurlijke tafels – en initiatieven.
c. Afwegingskader MRDH t.a.v. van bestuurlijke tafels- en initiatieven definitieve
versie.
d. De inhoudelijke jaarplanning MRDH 2020 kwartaal 1 en zover bekend tot en met
kwartaal 4.
5. Investeren in de regio
5. Investeren in de regio
7. Rondvraag en sluiting
7. Rondvraag en sluiting