Adviescommissie Va 8 april 2015

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 8 april, 2015
Aanvang: 
19.00
Eind: 
21.00
Locatie: 
Stadhuis Zoetermeer, raadzaal, Markt 10, Zoetermeer

Agenda ADVIESCOMMISSIE VERVOERSAUTORITEIT MRDH
Woensdag 8 april 2015

 

Tijd: 19:00 – 21:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur, inclusief broodmaaltijd voor commissieleden)

Locatie: Gemeente Zoetermeer, raadzaal (Markt 10, 2711 CZ Zoetermeer)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet de leden van de adviescommissie welkom.

2. Vaststellen beknopt verslag van de Adviescommissie Va d.d. 04.02.2015 (bijlage)
Gevraagd wordt het beknopt verslag van de adviescommissie van 04.02.2015 vast te stellen.                                                                                                         

3. Ontwerp Begroting MRDH en meerjarenbeeld 2017-2019 MRDH (bijlage)
De heer Rosier, portefeuillehouder Middelen Vervoersautoriteit, geeft een korte toelichting op de bijgesloten begroting.
Gevraagd wordt de Ontwerp Begroting MRDH te voorzien van een positief advies en dit kenbaar maken aan het algemeen bestuur MRDH en kennis te nemen van het meerjarenbeeld 2017-2019.

4. Toelichting besluitvormingsprocedure Vervoerplan 2016 (bijlage)
De heer Bavelaar geeft een korte toelichting op de procedure vervoerplan 2016.
Gevraagd wordt kennis te nemen van de procedure zoals vastgesteld door de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 16.03.2015.

5. Schriftelijke reactie platform Beter Stedelijk en Regionaal Openbaar Vervoer Haaglanden (bijlage)
De heer Bavelaar geeft een korte toelichting op de bijgesloten reactie van de Vervoersautoriteit op het schrijven van het platform OVHA.
Gevraagd wordt in te stemmen met de voorgestelde reactie en de secretaris deze namens de ACVa te ondertekenen en versturen.

6. Vergader- en verzenddata vergaderingen Adviescommissie Va 2015
Gevraagd wordt kennis te nemen van de onderstaande vergader- en verzenddata.

  • 17.06.2015, verzending stukken op 03.06.2015
  • 21.09.2015, verzending stukken op 07.09.2015 (i.v.m. zomerreces is in de vergadering van 04.02.2015 reeds aangegeven dat de verzendtermijn mogelijk afwijkt).
  • 16.11.2015, verzending stukken op 02.09.2015

7. Rondvraag en sluiting
U wordt verzocht vragen te e-mailen aan w.dekker@mrdh.nl of t.vanmourik@mrdh.nl zodat, indien mogelijk, de vragen ter vergadering beantwoord kunnen worden.

 

Volgende vergadering: woensdag 17 juni vanaf 19.00 uur  tot 21.00 uur

Agendaitems