Adviescommissie Va 4 februari 2015

Naar overzicht
Datum: 
woensdag, 4 februari, 2015
Aanvang: 
18.30
Eind: 
20.00
Locatie: 
Capelle a/d IJssel, raadzaal

Op woensdag 4 februari 2015 vindt de openbare vergadering van de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH plaats.

Datum:           4 februari 2015

Tijd                 18.30 uur  – 20.00 uur

Locatie           Gemeente Capelle aan den IJssel, raadzaal

Adres             Rivierweg 111

De agenda is als volgt:

1. Opening en mededelingen
De heer Eric Bavelaar, manager Openbaar Vervoer, heet de leden van de Adviescommissie
welkom.

2. Kennismaking nieuwe leden Adviescommissie Vervoersautoriteit
Samenstelling Adviescommissie en ambtelijke staf.

3. Benoeming voorzitter
Gevraagd wordt uit uw midden een voorzitter te benoemen.
Op grond van artikel 6 van het instellingsbesluit adviescommissie Verveersautoriteit MRDH 2015
wijst de Adviescommissie uit haar midden de voorzitter aan.

4. Werkwijze. verordening. regelement van orde en planning
Ter vergadering wordt u door de heer Frank van der Knaap, manager afdeling Bedrijfsvoering,
door middel van een presentatie geïnformeerd over de werkwijze, verordening
Verveersautoriteit MRDH, reglement van orde Adviescommissie en de vergaderplanning.

5. Vaststellen reglement van orde en vergaderplanning
Gevraagd wordt in te stemmen met het reglement van orde en de vergaderplanning van de
Adviescommissie.

6. Rondvraag en Sluiting

Agendaitems